PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG DỤ
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VĂN BẢN
Số/Kí hiệu văn bản: KHVB
Thể loại văn bản: Quản lí
Ngày tháng ban hành: 9/18/2013
Người kí văn bản: Thủ trưởng
Người gửi: Admin
Số lần xem: 138
 
HyperLink
Thực hiện chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/06/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo