LỰA CHỌN BẬC HỌC ĐỂ ĐĂNG NHẬP
Bậc Mầm non Bậc Tiểu học Bậc THCS Bậc THPT
Phân quyền quản trị Đổi mật khẩu truy cập
Mầm non Hồng Dụ - Ninh Giang - 30299309


TRƯỜNG MẦM MON HỒNG DỤ
Hiệu trưởng: Đinh Thị Thu Huyền
Địa chỉ:Thôn Đồng Han - xã Hồng Dụ - huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 03206576596
2019 19 8 8/19/2019